loinguyenprinting.comへようこそ

VN.jpg en jp.jpg

 

私達について

CƠ SỞ HẠ TẦNG NGOẠI THẤT

 

2-2.jpg Picture1.jpg 

 

CƠ SỞ HẠ TẦNG NỘI BỘ

 

Picture2.jpg
Picture4.jpg Picture5.jpg
Picture7.jpg Picture6.jpg

 

KIỂM TRA SAU KHI IN

 

Picture8.jpg Picture9.jpg 

 

KHU VỰC TEST VÀ GIẶT SẢN PHẨM

 

Picture10.jpg Picture11.jpg 

 

 

PHÒNG MẪU

 

Picture12.jpg

KHU VỰC ĐỂ HOÁ CHẤT

 

Picture13.jpg 

 

TRANG THIẾT BỊ

- 11 BẢNG IN
- 4 BÁO CÁO CHUYỂN GIAO NHIỆT
- 6 STENCIL DRYING OVEN
- 1 MÁY TIẾP XÚC
- 1 MÁY CHIA SẺ
- 1 MÁY SẤY KHÔ TỰ ĐỘNG TUNNEL.